VCA Basis

Aan het einde van een VCA-trainingsdag volgt direct het examen. Het theoretische examen wordt afgenomen door het Nationaal Examen Instituut. Wanneer je bent geslaagd word je opgenomen in het VCA-register en ontvang je het bijbehorende pasje. 

1 dag (inclusief examen)

  • arbeidsomstandighedenwetgeving

  • risico's en preventie

  • gevaarlijke stoffen

  • brand- en explosiegevaar

  • elektriciteit

  • machines en gereedschappen

  • hijssen en tillen

  • werken op hoogte

  • persoonlijke beschermingsmiddelen