Cursus bouwkundig montage solar systemen

Deze cursus is bedoeld om de deelnemers kennis en vaardigheden te leren om veilig een zonnestroominstallatie te monteren en aan te sluiten.

We behandelen onder anderen de componenten van de zonnestroom installatie, spanningsverliezen, draaddoorsnede, aardlekschakelaars en op welke wijzen je veilig kan werken.

Tijdens de praktijklessen wordt geoefend hoe je constructies plaats op verschillende daken. De bekabeling en MC4 stekkers monteert. Aan het einde wordt ook getest op juiste werking van de PV installatie.

Inhoud

  • Spanningsverliezen

  • Verschillende componenten

  • Aardlekschakelaars

  • Veilig werken

  • Controleren en testen van de PV installatie

  • Trouble shooting

Certificaat: Na het behalen van het examen wordt een officieel erkend certificaat afgegeven, waardoor u geregistreerd wordt in Qbisnl.

Duur cursus: 2 dagen (exclusief examen)

VCA Basis

 

Iedere medewerker moet beschikken over de basiskennis van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven. Denk hierbij aan de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze beperkt kunnen worden. Het is noodzakelijk voor het bedrijf dat bij levering zij kunnen aantonen dat hun medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 

Inhoud

- Arbeidsomstandighedenwetgeving
- Risico’s en preventie
- Gevaarlijke stoffen
- Brand- en explosiegevaar
- Elektriciteit
- Machines en gereedschappen
- Hijsen en tillen
- Werken op hoogte
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Cursus duur: 1 dag

Minimaal deelnemers aantal: 12

Maximaal deelnemers aantal: 16

Prijs: € 230 dit is inclusief boek, examen en heerlijke lunch

Kleinere groepen in overleg mogelijk, prijs op aanvraag. Ook voor laaggeletterden.

 

VCA VOL

 

Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven. Denk hierbij aan de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze beperkt kunnen worden. Het is noodzakelijk voor het bedrijf dat bij levering zij kunnen aantonen dat hun leidinggevenden in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 

Inhoud

- Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving

- Hoe ontstaat een ongeval?

- Het bevorderen van veilig werken
- Veiligheidsprocedures
- Taakrisicoanalyse
- Bedrijfsnoodplan
- Gevarenbronnen
- Toxicologie
- Ergonomie

 

Cursus duur: 1 dag

Minimaal deelnemers aantal: 12

Maximaal deelnemers aantal: 16

Prijs: € 245 dit is inclusief boek, examen en heerlijke lunch

Kleinere groepen in overleg mogelijk, prijs op aanvraag. Ook voor laaggeletterden